Sponsorer och utställare

Engelska parken, Ihresalen
Blåsenhus, Entréplan
Lokal: Gunnar Johansson
Lokal: Bertil Hammer
Lokal: 11:128
Lokal: 11:129
Lokal: 11:131
Lokal: 12:004
Lokal: 12:020
Lokal: 12:230
Lokal: 21:136
Lokal: 21:237
Lokal: 21:238
Lokal: 21:240
Lokal: 24:103
Lokal: 21:135
Uppsala slott - Rikssalen
Botaniska trädgården, Pelartrappan
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
22:00
 
 
 
22:30
 
 
 
23:00
 
 
 
23:30
 
 
 
Kaffe och registrering
Engelska parken, Ihresalen
09:00-09:30
Konferensen öppnas
Engelska parken, Ihresalen
09:45-10:00
Plenarföreläsning - Caroline Liberg
Engelska parken, Ihresalen
10:00-11:00
Paus
Engelska parken, Ihresalen
11:00-11:30
1A - Modersmålsämnet
11:30-13:00
1B - Elever och litteraturläsning
11:30-13:00
1C - Litteraturdidaktik
11:30-13:00
1D - Flerspråkighet
11:30-13:00
1E - Ämneslitteracitet
11:30-13:00
1F - Grammatik
11:30-13:00
1G - Bedömning
11:30-13:00
1H - Skrivundervisning
11:30-13:00
1I - Förskola och tidiga skolår
11:30-13:00
Lunch - Restaurang Feiroz
Blåsenhus, Entréplan
13:00-14:00
2A - Undervisningspraktiker
14:00-15:30
2B - Lyrik och fiktion i undervisningen
14:00-15:30
2C - Litteraturdidaktik och historiska perspektiv
14:00-15:30
2D - Flerspråkighet
14:00-15:30
2E - Skönlitteratur och bilderboken
14:00-15:30
2F - Poesi
14:00-15:30
2G - Undervisning i lärarutbildning
14:00-15:30
2H - Modersmålsämnet
14:00-15:30
2I - Flerspråkighet
14:00-15:30
Paus
Engelska parken, Ihresalen
15:30-16:00
Plenarföreläsning - Päivi Juvonen
Engelska parken, Ihresalen
16:00-17:00
Päivi Juvonen
Konferensmiddag - Uppsala slott
Uppsala slott - Rikssalen
19:00-00:00
Plenarföreläsning - Stefan Lundström
Engelska parken, Ihresalen
09:00-10:00
Paus
Botaniska trädgården, Pelartrappan
10:00-10:30
3A - Symposium: Kritisk literacy på fagenes premisser
10:30-12:30
3B - Symposium: Teoretiske og empiriske fund i storskalaprojektet KiDM om undersøgende litteraturundervisning
10:30-12:30
3C - Symposium: Perspektiv på stöttning i skrivsammanhang - forskning och utbildning i Finland och Sverige
10:30-12:30
3D - Muntlighet
10:30-12:30
3E - Litteraturdidaktik
10:30-12:30
3F - Meningsskapande
10:30-12:30
3G - Digitalitet och spel i undervisningen
10:30-12:30
3H - Lärarutbildning och fortbildning
10:30-12:30
3I - Multimodalitet och modersmålsdidaktik
10:30-12:30
Lunch - Restaurang Feiroz
Blåsenhus, Entréplan
12:30-13:30
4A - Symposium: Perspektiv på funktionellt skrivande i tidiga skolår
13:30-15:30
4B - Symposium: Fordybelse og engagement i grundskolens litteraturundervisning
13:30-15:30
4C - Symposium: Alla läser! Ett storskaligt läsforskningsprojekt om skönlitteraturens demokratiska och didaktiska potential
13:30-15:30
4D - Svenskämnets innehåll
13:30-15:30
4E - Skriv- och grammatikundervisning
13:30-15:30
Avslutning
Lokal: Gunnar Johansson
15:40-16:00

Kontakt


För praktiska frågor kontakta Akademikonferens

Tel: 018-672059
Växel: 018-671003
nnmf2021@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se

Viktiga datum


16 augusti 2021:
Sista datum för att skicka in abstract
4 oktober 2021:
Besked om accepterat abstract
10 november 2021:
Sista datum för anmälan till prekonferens och konferens
23 november 2021:
Prekonferens för doktorander
24–25 november 2021:
NNMF 8 i Uppsala

Arrangeras av

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionen för nordiska språk

Litteraturvetenskapliga institutionen