Prekonferens

I samband med konferensen anordnas på eftermiddagen den 23 november en prekonferens i form av en workshop för doktorander och handledare. Doktorander skickar in och får respons på sina texter (ca 10 sidor, max 6 000 ord) av doktorandkollegor och av seniora forskare (handledare samt plenartalare). Den text som skickas in kan till exempel vara delar av ett artikelmanus som ska ingå i avhandlingen, eller vara en annan del av avhandlingen som doktoranden gärna vill ha synpunkter på. Bifoga därför gärna läsanvisningar.

 

Under workshopen deltar doktorander, ev. handledare och plenartalare. Varje doktorand kommer under en workshop att vara huvudläsare av en text, men alla förväntas läsa samtliga texter (ca 4 st.).

 

Text skickas in 3 veckor före prekonferensen, senast 2 november, till Linnea Wenell linnea.wenell@nordiska.uu.se

 

Prekonferensen startar kl. 13.15 den 23 november och avslutas ca 17.30. Innan konferensen äter vi lunch tillsammans kl. 12 och dagen avslutas med middag kl. 19. Båda dessa är frivilliga och till självkostnadspris. Vi kommer att hålla till i Observatorieparken, adress Gamla observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A. (karta öppnas i ett annat fönster)

 

Anmäl dig senast den 10 november på konferensens anmälningssida.

Kontakt


För praktiska frågor kontakta Akademikonferens

Tel: 018-672059
Växel: 018-671003
nnmf2021@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se

Viktiga datum


16 augusti 2021:
Sista datum för att skicka in abstract
4 oktober 2021:
Besked om accepterat abstract
10 november 2021:
Sista datum för anmälan till prekonferens och konferens
23 november 2021:
Prekonferens för doktorander
24–25 november 2021:
NNMF 8 i Uppsala

Arrangeras av

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionen för nordiska språk

Litteraturvetenskapliga institutionen