Program

För att ta del av programmet och mycket mer under mötets gång ladda ned, NNMF8 appen. Mer information hittar du genom att klicka på knappen nedan.

Engelska parken, Ihresalen
Blåsenhus, Entréplan
Lokal: Gunnar Johansson
Lokal: Bertil Hammer
Lokal: 11:128
Lokal: 11:129
Lokal: 11:131
Lokal: 12:004
Lokal: 12:020
Lokal: 12:230
Lokal: 21:136
Lokal: 21:237
Lokal: 21:238
Lokal: 21:240
Lokal: 24:103
Lokal: 21:135
Uppsala slott - Rikssalen
Botaniska trädgården, Pelartrappan
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
22:00
 
 
 
22:30
 
 
 
23:00
 
 
 
23:30
 
 
 
Kaffe och registrering
Engelska parken, Ihresalen
09:00-09:30
Konferensen öppnas
Engelska parken, Ihresalen
09:45-10:00
Plenarföreläsning - Caroline Liberg
Engelska parken, Ihresalen
10:00-11:00
Paus
Engelska parken, Ihresalen
11:00-11:30
1A - Modersmålsämnet
11:30-13:00
1B - Elever och litteraturläsning
11:30-13:00
1C - Litteraturdidaktik
11:30-13:00
1D - Flerspråkighet
11:30-13:00
1E - Ämneslitteracitet
11:30-13:00
1F - Grammatik
11:30-13:00
1G - Bedömning
11:30-13:00
1H - Skrivundervisning
11:30-13:00
1I - Förskola och tidiga skolår
11:30-13:00
Lunch - Restaurang Feiroz
Blåsenhus, Entréplan
13:00-14:00
2A - Undervisningspraktiker
14:00-15:30
2B - Lyrik och fiktion i undervisningen
14:00-15:30
2C - Litteraturdidaktik och historiska perspektiv
14:00-15:30
2D - Flerspråkighet
14:00-15:30
2E - Skönlitteratur och bilderboken
14:00-15:30
2F - Poesi
14:00-15:30
2G - Undervisning i lärarutbildning
14:00-15:30
2H - Modersmålsämnet
14:00-15:30
2I - Flerspråkighet
14:00-15:30
Paus
Engelska parken, Ihresalen
15:30-16:00
Plenarföreläsning - Päivi Juvonen
Engelska parken, Ihresalen
16:00-17:00
Päivi Juvonen
Konferensmiddag - Uppsala slott
Uppsala slott - Rikssalen
19:00-00:00
Plenarföreläsning - Stefan Lundström
Engelska parken, Ihresalen
09:00-10:00
Paus
Botaniska trädgården, Pelartrappan
10:00-10:30
3A - Symposium: Kritisk literacy på fagenes premisser
10:30-12:30
3B - Symposium: Teoretiske og empiriske fund i storskalaprojektet KiDM om undersøgende litteraturundervisning
10:30-12:30
3C - Symposium: Perspektiv på stöttning i skrivsammanhang - forskning och utbildning i Finland och Sverige
10:30-12:30
3D - Muntlighet
10:30-12:30
3E - Litteraturdidaktik
10:30-12:30
3F - Meningsskapande
10:30-12:30
3G - Digitalitet och spel i undervisningen
10:30-12:30
3H - Lärarutbildning och fortbildning
10:30-12:30
3I - Multimodalitet och modersmålsdidaktik
10:30-12:30
Lunch - Restaurang Feiroz
Blåsenhus, Entréplan
12:30-13:30
4A - Symposium: Perspektiv på funktionellt skrivande i tidiga skolår
13:30-15:30
4B - Symposium: Fordybelse og engagement i grundskolens litteraturundervisning
13:30-15:30
4C - Symposium: Alla läser! Ett storskaligt läsforskningsprojekt om skönlitteraturens demokratiska och didaktiska potential
13:30-15:30
4D - Svenskämnets innehåll
13:30-15:30
4E - Skriv- och grammatikundervisning
13:30-15:30
Avslutning
Lokal: Gunnar Johansson
15:40-16:00

Kontakt


För praktiska frågor kontakta Akademikonferens

Tel: 018-672059
Växel: 018-671003
nnmf2021@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se

Viktiga datum


16 augusti 2021:
Sista datum för att skicka in abstract
4 oktober 2021:
Besked om accepterat abstract
10 november 2021:
Sista datum för anmälan till prekonferens och konferens
23 november 2021:
Prekonferens för doktorander
24–25 november 2021:
NNMF 8 i Uppsala

Arrangeras av

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionen för nordiska språk

Litteraturvetenskapliga institutionen