NNMF8 2021

Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning 24-25 november 2021

NNMF8 2021

24-25 november 2021

Välkommen till den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning som arrangeras av Uppsala universitet den 24–25 november 2021

Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. Bidrag från alla områden inom temat välkomnas, exempelvis forskning om flerspråkighet, literacy, läs- och skrivutveckling, muntlighet, bedömning, barn- och ungdomslitteratur, språk- och litteraturhistoria, modersmålsämnet som estetiskt ämne, läromedel, läroplaner och multimodalitet.

Konferensen kommer att äga rum i Blåsenhus och Engelska Parken. Mer information kommer att skickas till anmälda deltagare ca en vecka innan konferensens start.

I samband med konferensen kommer också en prekonferens för doktorander att arrangeras den 23 november.
Läs mer här

VILKA FORMAT SOM ERBJUDS:

Välkomna att sända in bidrag till individuella presentationer och symposier. Till individuella presentationer accepteras både presentationer av avslutande projekt och av pågående arbete.
Läs mer här

PLENARFÖRELÄSARE

Caroline Liberg

Professor emerita i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet: Literacypraktiker i skolans olika ämnen

Läs abstractet här

Stefan Lundström

Biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet: När civilisationer faller – Ungdomars (ut)bildningsperspektiv

Läs abstractet här

Stefan Lundström

biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet: När civilisationer faller – Ungdomars (ut)bildningsperspektiv

Läs abstractet här

Päivi Juvonen

Professor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet: Språk och kunskapsutvecklande arbete: om inkluderande undervisning för alla elever

Läs abstractet här

Organisationskommitté

Oscar Björk, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Olle Nordberg, Véronique Simon, Anne Reath Warren, och Maria Westman från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Yvonne Hallesson, Andreas Nord, Anne Palmér och Linnea Wenell från Institutionen för nordiska språk

AnnaCarin Billing från Litteraturvetenskapliga institutionen

Kontakt


För praktiska frågor kontakta Akademikonferens

Tel: 018-672059
Växel: 018-671003
nnmf2021@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se

Viktiga datum


16 augusti 2021:
Sista datum för att skicka in abstract
4 oktober 2021:
Besked om accepterat abstract
10 november 2021:
Sista datum för anmälan till prekonferens och konferens
23 november 2021:
Prekonferens för doktorander
24–25 november 2021:
NNMF 8 i Uppsala

Arrangeras av

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionen för nordiska språk

Litteraturvetenskapliga institutionen